ศูนย์ความรู้ การเงิน จิตวิทยา และการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง คือ กระบวนการที่เราใช้เวลาและความพยายามในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในตัวเราเองเพื่อเติมเต็มศักยภาพและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต